• La nettopp til en ny funksjon i Tansa Windows-klientene...